Cuprins

Istoria salinei Praid

Despre Salina Praid se ştia încă din epoca romană, când romanii cuceresc Dacia şi practică mineritul de suprafaţă în această zonă. Mai apoi, la adâncime, când mineritul devenea mai dificil şi în zonă se acumula apa, romanii întrerupeau mineritul şi se mutau în alt loc. S-au produs astfel găuri mari în pământ. Localitatea Praid a fost atestată documentar pentru prima oară în 1567. Până în 1500, secuii deţineau dreptul liber la sare, însă 12 ani mai târziu, regele Janos Zsigmond a sechestrat salina, privându-i pe ţărani de acest drept. În secolul al XVIII-lea, Salina a început să fie exploatată la suprafaţă, dar din păcate, domnia austro-ungară a diminuat dezvoltarea dinamică a economiei a regiunii. Ani mai târziu, a intervenit o schimbare şi în comerţul cu sare: comercianţii de sare s-au înmulţit în acea perioadă şi pe baza izvoarelor istorie, aflăm că unii erau chiar turci, musulmani. Salinele au avut un rol important în dezvoltarea teritoriului, satele din împrejurimi câştigând numeroase beneficii şi devenind localităţi libere, independente. Localităţile Dej, Cluj, Turda au primit statutul de oraş şi au cunoscut o dezvoltare rapidă tocmai datorită acestor saline.
Cantitatea de sare maximă exploatată 6972 tone/an fost obţinută în 1931, dar până în anul 1939 a scăzut la mai puţin de jumătate. Mai apoi, în anii ’60, în subteran, în mina Doja s-a înfiinţat o bază de tratament pentru bolnavii de astm bronșic, iar în 1980 s-a amenajat un complex modern de sănătate şi recreere, ce folosea potenţialul microclimatului specific prin prezenţa aerosolilor salinii într-un cadru arhitectonic inedit, la orizontul „50 “, la o adâncime de 120 m de la suprafaţă. Distanța de 1250 m de la intrare până la baza de tratament era asigurată de autobuzele salinei.

Anul 1985 este marcat de un accident tragic, în urma căruia au murit trei mineri, dar şi de proiectul de cercetare de amploare realizat pentru a afla forma şi adâncimea zăcământului.În 1991 a fost deschisă o nouă mină – mina Telegdy, iar în anul 1993 s-a sfinţit capela ecumenică de sub pământ, din salină, ca refugiu pentru cei care caută vindecare fizică şi pentru protecţia celor ce lucrau acolo. Începând cu 1996, s-a încercat o revitalizare a producţiei, o mare parte din ea fiind exportată către țări precum Ungaria, Serbia, Bosnia, Croaţia şi Bulgaria.

Vegetaţia, flora şi fauna

În împrejurimile masivului de sare de la Praid există numeroase zone cu terenuri împădurite, cu o floră şi o faună deosebită. Vegetaţia tipică acestui ținut este cea halofilă, cantonată în jurul izvoarelor sărate şi în vecinătatea masivelor saline: „floarea sării”, de culoare mov, iarba sărată violetă sau verde, trandafir de toamnă, iarba sărată, pelin salifer, floare sărată. Condiţiile fizico–geografice au dus la crearea unei vegetaţii etajate, astfel: etajul molidişurilor pure (la altitudini de peste 1000 – 1100m). Vegetaţia specifică acestui etaj este reprezentată de arbuşti, ferigi, anin alb, molid, câteva specii de afin, mesteacăn, rogoz. Mai apoi, etajul montanla peste 1000m, unde se dezvoltă molidul, fagul, ulmul şi paltinul de munte, socruşul, mesteacănul şi pinul silvestru.

În această regiune, fauna este reprezentată de biotipurile din pădurile răşinoase şi foioase, aici răspândindu-se mamifere precum: ursul, cerbul, căprioara, cerbul, mistreţul, vulpea, lupul, râsul şi iepurele sălbatic. Dintre rozătoare, cele mai reprezentative regiunii sunt veveriţa, iepurele, pârșul şi dihorul. Din categoria reptilelor, amintim vipera comună, şopârla de munte, tritonul carpatic, salamandra. Cele mai des întâlnite păsări din zonă sunt cocoşul de munte, ciocănitoarea de munte, ciocănitoarea, cioara grivă, fazanul, turturica, huhurezul, vulturul şi vrabia de câmp.

Obiective și atracții turistice

Lacul Ursu este un monument unic în Europa, cel mai mare lac sărat şi helioterm din Europa, cu o suprafaţă de peste 40.000 mp, o circumferinţă de 1180 m şi o adâncime maximă ce depăşeşte 18 m.Aria protejată ce cuprinde Lacul Ursu este amplasată pe teritoriul intravilan al oraşului Sovata, în staţiunea turistică şi are rol în conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.

Centrul ceramicii populare Corund este centrul transilvănean al ceramicii populare, ce reflectă unele din principalele meserii ale sătenilor de aici, olăritul, prelucrarea iascăi şi a lemnului. Corundul este cunoscut şi pentru izvoarele minerale (Izvorul Diómal, Izvorul Szolomál, Izvorul Elisabeta, Izvorul Trosnitor), mina aragonit, Târgul de ceramică de la Árcsó. Corund se întinde pe drumul naţional 13/A, la 10 km de Praid. Turiştii pot cumpăra de aici suveniruri precum produse din ceramică, produse din lâna, din lemn sau decorative.

Centrul ceramicii populare Corund

Muzeul Pălăriilor de Paie din Crişeni a fost inaugurat în anul 2001, înfiinţat într-o casă ţărăneasca tradiţională şi este primul şi unicul muzeu de acest gen din România. Scopul este acela de a păstra tradiţiile împletirii pălăriilor de paie.
Aici este expusă şi cea mai mare pălărie purtabilă din ţara, cu un diametru de 2 m, o greutate de 2,65 kg, iar la realizarea acesteia s-au folosit 500 m de împletitura de paie şi 1,5 km de aţă. Muzeul este deschis zilnic, iar intrarea este liberă.

zeul Pălăriilor de Paie din Crişeni

Capela ecumenică din subteran este o raritate cu o capacitate de 500 locuri, unde se oficiază serviciul religios. Aceasta capelă a fost construită într-una din camerele centrului de tratament şi este loc de rugăciune pentru turişti şi pentru oamenii ce lucrează aici. Edificiul a fost sfinţit în cursul anului 1993 de către preoţii a trei confesiuni – ortodox, romano-catolic şi reformat şi are hramul Sfântului Ioan de Nepomuk. În interiorul capelei, există şi o statuie a acestui sfânt, sculptată în sare, iar altarul, la rândul lui, este de asemenea sculptat în sare.

Capela ecumenică din subteran

Galeria Vinurilor Europene este de fapt o cramă subterană din Salina Praid ce găzduieşte 275 tipuri de vin, a 25 crame aparţinând mai multor ţări europene. Crama se află la o adâncime de 100 m de la suprafaţă. Turiştii care vin aici pot degusta un pahar de vin din cramă şi pot fi martori ai unei prezentări interesante despre vinuri. Preţul unui astfel de tur este de 15 lei/persoana iar la final, degustătorii pot şi achiziţia aceste vinuri sau pot participa la un curs de iniţiere în cultura vinului.

Galeria Vinurilor Europene

Partajeaza:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Postări Asemănatoare

stranduri
Cele mai bune stranduri de la Praid

Dacă eşti iubitor de natură şi îţi place să te bucuri de efectele ei benefice, o destinaţie cu bai termale, spa şi saună revitalizează organismul