Baile termale de la Covasna

covasna iun. 23, 2019

Stațiune balneoclimatică permanentă situată în județul Covasna. Altitudine - între 550 și 600 m.

Unde se află băile termale de la Covasna

Stațiunea se află la poalele versantului vestic al Munților Brețcului, în partea sudică a depresiunii Târgu Secuiesc, la o distanță de 31 km de Sfântul Gheorghe și 60 km de Brașov.

Care este istoria băilor orașului Covasna?

Covasna este cunoscută din timpuri îndepărtate, renumele fiindu-i dat de „Balta Dracului”, din care iese la suprafață atât apă carbogazoasă alcalină cât și un nămol de culoare cenușie . Prima atestare documentară datează din anul 1567, dar descoperirile arheologice dovedesc prezență omului aici încă din neolitic . În 1882, apa minerală provenită de la izvorul Horgasz a fost medaliată la Trieste.

Cum e clima în stațiunea Covasna?

Covasna are un climat de depresiune intramontană, cu veri raăcoroase și ierni reci .

Temperatura medie anuală este de 7°C (media lunii iulie este de cca . 17°C, iar a lunii ianuarie, de aproximativ -5°C). Precipitațiile medii anuale ating 600 mm, cele mai reduse înregistrându-se în luna februarie, iar cele mai abundente în lunile mai-iunie. Umiditatea relativă a aerului oscilează între 75- 80%, fiind mai scăzută în lunile aprilie, iulie și august. Nebulozitatea medie anuală se situează la 5,9 zecimi, în lunile aprilie, iulie și august-octombrie cerul fiind mai mult senin.

Stațiunea este adăpostită de curenți și vânturi puternice, datorită culmilor împădurite din împrejurimi. La Covasna se face simțită briza de munte, care ia naștere ca urmare a diferenței de temperatură și presiune atmosferică între munți și depresiuni.

Factorii naturali terapeutici ai stațiunii Covasna

Covasna este una dintre cele mai bogate stațiuni din țară în ape minerale, cu o mare varietate a compoziției fizico-chimice, aici găsindu-se ape minerale carbogazoase, bicarbonatate, clorurosodice, iodobromurate, feruginoase, arsenicale sau ușor sulfuroase, cu o mineralizare totală de 3,2 - 22,4 g/l. Apele minerale de la Covasna sunt foarte bogate în acid carbonic de origine vulcanică: cca 2,5g/l.

Un alt factor natural terapeutic specific stațiunii îl constituie mofetele (emanații de gaze naturale, în principal, bioxid de carbon), folosite mai ales la tratamentul bolilor aparatului cardiovascular . Apele minerale se recomandå în tratamentul afecțiunilor cardio-vasculare, ginecologice, cele ale aparatului locomotor, afecțiunilor dermatologice, tulburărilor metabolice și ale sistemului nervos . Gazul de mofetă de la Covasna, cu un conținut de 80-98% bioxid de carbon, are efect vasodilatator, reduce tensiunea arterială, efectele sale fiind benefice pentru cord și pentru circulația periferică. Mofetele se găsesc în bazele de tratament de la hotelul Covasna, Căprioara, Montana. Un alt factor terapeutic important îl reprezintă bioclimatul de cruțare, cu acțiune puțin solicitantă asupra sistemului nervos central și vegetativ, precum și a glandelor cu secreție internă.

Informații cu indicațiile terapeutice poți gasi pe linkul terapie