Obiective și atracții turistice la Băile Olănești

Unde se află Băile Olănești?

Băile Olănești este un oraș din județul Vâlcea, Oltenia, situat la o distanță de 18 km de Râmnicu Vâlcea. Este format din localitățile Cheia, Comanca, Gurguiata, Livadia (reședința), Mosoroasa, Olănești, Pietrișu și Tisa. Este străbătut de valea râului Olănești. Localitatea este supranumită și „Izvoarele de aur”, datorită beneficiilor izvoarelor: minerale iodurate, bromurate, sodice, calcice, sulfuroase și clorurate, hipotone sau izotone. Orașul este așezat într-o depresiune înconjurată de dealuri cu înălțimi de peste 800 m acoperite cu păduri de foioase, neavând decât o deschidere la sud, în timp ce în partea de nord si de vest este închisă de crestele calcaroase ale Munților Carpați, cum ar fi Candoaia (1405 m), Albul (1809 m), sau Vioreanu (1890 m).

Băile Olănești este un oraș din județul Vâlcea, Oltenia, situat la o distanță de 18 km de Râmnicu Vâlcea. Este format din localitățile Cheia, Comanca, Gurguiata, Livadia (reședința), Mosoroasa, Olănești, Pietrișu și Tisa. Este străbătut de valea râului Olănești. Localitatea este supranumită și „Izvoarele de aur”, datorită beneficiilor izvoarelor: minerale iodurate, bromurate, sodice, calcice, sulfuroase și clorurate, hipotone sau izotone. Orașul este așezat într-o depresiune înconjurată de dealuri cu înălțimi de peste 800 m acoperite cu păduri de foioase, neavând decât o deschidere la sud, în timp ce în partea de nord si de vest este închisă de crestele calcaroase ale Munților Carpați, cum ar fi Candoaia (1405 m), Albul (1809 m), sau Vioreanu (1890 m).

Obiective și atracțiile turistice ale stațiunii Băile Olănești

Rezervația Rădița-Mânzu este o rezervație naturală mixtă care se găsește în Munții Căpățânii în bazinul superior al Pârâului Olănești, la o altitudine cuprinsă între 650- 950 m.

Rezervația Rădița-Mânzu

Aceasta conservă forme de relief spectaculoase cu aspect ruiniform, specii rare de floră, precum floarea de colț, iedera albă, stânjenei, tulichina mare, și de faună, specii rare ca ursul brun și capra neagră.

Parcul Național Buila Vânturarița unde se regăsesc două rezervații importante: Rezervația de Tisa și Rezervația naturală Stogu.Masivul BuilaVânturarița este poziționat în partea central-nordică a Județului Vâlcea și face parte din Munții Căpățânii și se întinde de la vest de Cheile Bistriței, până la est de cheile Olăneștilor. Aici, se pot practica diferite forme de turism, precum cel montan, agroturism, monahal, sportiv, sau de odihna și relaxare. Flora acestui masiv cuprinde numeroase specii protejate, printre care tisa, brădișorul și floarea de colț.

Parcul Național Buila Vânturarița

Peștera „Sfântului Grigorie Decapolitul” sau „Peștera Liliecilor” care este declarată monument istoric și este situată pe versantul drept al cheilor, la 850 de metri altitudine, adăpostește doua biserici: „Intrarea în Biserică”și „Sfinții Îngeri”. Peștera are o lungime de 250 de m, este electrificată în întregime, iar punctul de plecare este de la mănăstirea Bistrița, județul Vâlcea. Este destul de mică și poate fi vizitată în timpul zilei pentru că se bucură de iluminare naturală, oferind o priveliște minunată către Cheile Bistriței.

Peștera „Sfântului Grigorie Decapolitul”

Mănăstirea Frasinei este situată în comuna Muereasca, la 7 km de Olănești, fiind ctitorită de Sfântul Calinic de la Cernica. Reprezintă un monument istoric.

Mănăstirea Frasinei comuna Muereasca

Casa memorială Anton Pann care adăpostește expoziția memorială Anton Pann, este un monument de arhitectură urbană care a fost construit la jumătatea secolului al-XVIII-lea. Deține un foișor și pivniță. Este situată în Râmnicu Vâlcea.

Casa memorială Anton Pann

Alte obiective turistice: Schitul Pahomie, Schitul Iezer,Biserica lui Horea, Complexul muzeal Măldărești, Casa Memorială „Petrache Poienaru”, Rezervaţia Naturală Slătioara.

Vegetația, flora și fauna

Între vegetație și sol există o strânsă interdependență. Caracteristicile solurilor determină instalarea unei anumite vegetații, iar aceasta, la rândul ei, reprezintă un factor indispensabil formării anumitor soluri.

Pădurile din bazinul Olănești oferă condiții prielnice dezvoltării a numeroase specii de bureți și ciuperci comestibile, iar pe culmile mai înalte ale munților se regăsesc: arbuști, ienupăr, merișor de munte sau afin roșu, bujorul de munte. Pajiștile ocupă suprafețe întinse și sunt dominate de păiușul roșu, firuța de munte, clopoțeii de munte, bulbucii de munte, ochiul boului, cimbrișorul de munte.

Condițiile aspre de viață sunt mai greu de suportat de viețuitoare, puține dintre ele sunt acelea care se încumetă să înfrunte vara tăria vântului și iarna grosimea stratului de zăpadă: fluturi, gândaci, batracieni și reptile. A fost identificată în Masivul Buila vipera comună, la altitudini de peste 1.800 m. Păsările au și ele câteva specii care urcă în zona unde rămân și își fac cuib:  brumărița, codroșul de munte. Un relict glaciar des întâlnit în munții din zona Olănești este si capra neagră. Dintre batracieni se întâlnesc salamandra și broasca râioasă brună. Ca reptile, menționăm vipera comună și șopârla de munte. Păsările populează frecvent pădurile de conifere deoarece găsesc condiții mai bune pentru a-și face cuib și pentru a se ascunde decât în pădurile de gorun sau de fag: pițigoiul de brădet, pițigoiul moțat, mierla gulerată, cocoșul de munte. Un locuitor tipic al zonei este ursul cafeniu care se hrănește în principal cu vegetale.